1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programını KOBİ’lerin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile verimliliklerini artırmaları ve katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda KOBİ’lerin ikisi ortaklı olmak kaydıyla ilk 5 projesine avantajlı bir şekilde %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek sağlanmaktadır. Program kapsamında…

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından beri uygulamada olan bir hibe desteğidir. Program “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik” ve “Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” uygun olarak firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge)…